Part II, 2022 Issue No. 2

Dipaparkan pada 13 Jan 2022

PART II

ISSUES NO. 2

Swk.  L. N.  2

PERLEMBAGAAN  NEGERI  SARAWAK

PERISYTIHARAN

MESYUARAT PERTAMA  BAGI  PENGGAL  PERTAMA PERSIDANGAN

DEWAN  UNDANGAN  NEGERI SARAWAK YANG  KESEMBILAN  BELAS

Pautan Berguna