Profail - Objektif


 

Memberi nasihat undang-undang dan juga input kepada kerajaan Negeri dan agensi-agensi Kerajaan Negeri untuk mewujudkan arahan dasar agar mencapai keputusan yang adil dan selaras dengan undang-undang.

Mewakili Kerajaan Negeri, pegawai awam dan agensi-agensi Kerajaan Negeri di dalam perkara yang berkaitan dengan undang-undang.

Menyediakan undang-undang sama ada utama mahupun subsidiari untuk pelaksanaan dasar, objektif kerajaan dan untuk menambah baik pentadbiran kerajaan.

Mengusaha dan melancarkan penterjemahan segala Undang-Undang Negeri ke dalam Bahasa Malaysia mengikut kehendak negara bagi memajukan penggunaan Bahasa Malaysia dalam bidang undang-undang.

Mengemaskini dan menyemak segala Undang-Undang Negeri selaras dengan keadaan sosio-ekonomi semasa di dalam Negeri.

Menyenggara pusat sumber undang-undang bagi membekal dan memastikan maklumat dan bahan rujukan perundangan termasuk Undang-Undang Negeri dan Persekutuan yang diguna pakai di negeri ini serta kes-kes yang telah diputuskan adalah mencukupi dan terkini.

 

© Hakcipta Jabatan Peguam Besar Negeri Sarawak


Last Updated On 25 Sep 2023

Waktu Pejabat

Isnin - Khamis
8:00 am to 1:00 pm & 2:00 pm to 5:00 pm

Jumaat
8:00 am to 11:45 am & 2:15 pm to 5:00pm

Sabtu, Ahad & Cuti Umum
Tutup

Undian
Pengumuman